Beltstraat 43D
7512 AC Enschede
(053) 792 00 40
lokaal tarief
7 dagen
per week geopend

Betalingen


Betalingen voor de verrichte behandelingen bij volwassenen dienen bij de Tandarts Post Twente uitsluitend per PIN te worden voldaan direct
na afloop van de behandeling.
U ontvangt direct een factuur met de verrichte behandelingen welke u dan zelf bij uw zorgverzekering kunt indienen, uiteraard alleen als u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten.

Betalingen voor verrichte behandelingen bij kinderen tot 18 jaar worden (via een factoringsmaatschappij) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. 

Patiënten die onder bewindvoering staan en de behandeling niet kunnen voldoen, dienen vooraf toestemming te krijgen van hun bewindvoerder. 
Deze toestemming dient schriftelijk bevestigd te zijn (ondertekende brief) of per e-mail naar info@tandartsposttwente.nl te worden verstuurd, door bewindvoerder. 
Na toestemming van de bewindvoerder wordt een afspraak ingepland en de behandeling wordt uitgevoerd.
De verrichtingen worden daarna rechtstreeks bij de bewindvoerder gedeclareerd.

Indien een patiënt die onder bewind staat en in het weekend of 's avonds een acute spoedbehandeling nodig heeft zal dit in overleg met de dienstdoende tandarts worden uitgevoerd. In dit geval zal uitsluitend de meest noodzakelijke hulp/behandeling worden uitgevoerd.